Foredrag og workshops 
ved Elisabeth Louise Brøker 

Forsiden  Betragtninger  

Billedforedrag med Powerpoint og evt. billedtæpper 

 

Keltisk spiritualitet: Vi ser på det særlige for keltisk spiritualitet, betydningen af vejen, tillidsfuldt at lægge sin vej i Guds hånd. At se Gud i alt. Skaberværket er en Guds åbenbaring. Det største findes i det mindste. Makrokosmos i mikrokosmos. Vi vil se på fortællinger, digte og traditioner,

Den hellige gral: Den hellige gral kan vise sig uventet og forsvinde igen. Den vækker en længsel i os efter at søge i det ukendte land, i det indre menneske, i hjertedybet. En udfordring for ridderne ved kong Arthurs hof. Vi ser på traditionerne.

Frans, Clara og freden fra Assisi: Frans og Clara levede et enkelt liv efter Jesu og Marias forbillede. De betragtede alle mennesker og hele skabningen som et søster-broderskab. Assisi er en fredens by, som har taget imod mennesker fra alle religioner, bl. a. ved det interreligiøse fredsmøde i 1986.

       

Engle og englehierarkiet: Forskellige slags engle, deres opgaver og betydning, deres plads i englehierarkiet bl. a. ud fra Hildegard af Bingens visioner. Engles betydning i dag? 

Guds spejlbillede i lys og guld: Lys og guld i middelalderens kunst. Hvordan kan betragtningen af et kunstværk løfte sindet opad mod Gud, kunstens anagogiske virkning.

Isenheimeralteret (af Matthias "Grünewald"):  Motivernes symbolske betydning og alterets budskab.  

Sophia – Guds feminine aspekt: Guds visdom, Sophia, forekommer i mystik, i profetier og visioner samt i bibelske skrifter og visdomslitteraturen som et feminint aspekt ved Gud. 

Mystik og mystikere: Om det fælles i den mystiske oplevelse i forskellige religioner. Vi ser på kristen mystik, kabbalaen, sufiernes mystik og østlig mystik samt karmeliternes mystik hos Teresa af Avila og Johannes af Korset.

        

Maria Guds Moder: Jesu moder og traditionerne. Hun har modtaget Guds kærligheds lys og reflekterer Guds moderkærlighed 

Maria og Rosenkransens Mysterier:  I rosenkransbønnen fremstiller Maria sin søns, Jesu mysterier. Rosenkransen kan bedes som en kontemplativ bøn.

Bibelen og de skjulte skrifter: Hvorfor består Bibelen af netop de skrifter, som er taget med? Forholdet til andre skrifter behandles. Herunder kan jeg uddybe spørgsmålet angående Thomasevangeliet samt (andre) gnostiske skrifter.

Jesus og Thomas:  Thomas i det nye testamente og hans virke som missionær.


Udlægning af bibelske tekster
f.eks:

Gennem afmagt til almagt: Guddommelig myndighed hos Matthæus.

Tro, håb og kærlighed - Den urkristne triade -  med udgangspunkt i Paulus’ breve. 

Apokalypsen: Johannes Åbenbaring fortolket som en himmelsk gudstjeneste og dens kosmiske virkning.

   

Maria Magdalene: En kvindelig apostel og  hendes betydning. Hun var den første, som Jesus viste sig for efter opstandelsen. Hun blev sendt som apostlenes apostel. (Apostola apostolorum) 

Hildegard af Bingen: Hildegard kaldtes Rhinens sibylle og profetissa teutonica. Selv sagde hun, at hun var en basun for Guds mund. Gennem hendes visioner får vi et billede af en lys middelalder. I sine visioner skuede hun nogle kosmiske sandheder, som både kunne tale til samtiden og til os i dag.

Birgitta af Vadstena: Svensk helgeninde med et begivenhedsrigt liv, visioner med især Maria og Jesus, samt indflydelse på kirke, politik og kunst. 

Jesus og kvinderne - Hellige kvinders visdom: - Guddommelig feminin visdom, det hellige kvindelige, som Maria Guds Moder, Maria Magdalene, profetinderne Hildegard af Bingen og Birgitta af Vadstena og andre hellige kvinder giver udtryk for. 

  

HC. Andersens Eventyr: Klokken og Verdens dejligste rose og andre spirituelle eventyr kan læses op og fortolkes spirituelt.

Mindfulness - Grib dagen: Grib dagen her og nu. Mindfulness er bevidst nærvær i nuet. Mindfulness har elementer fra traditionel østlig filosofi, buddhistisk kultur. Nogle findes i kristen meditation og centrerende bøn. Mindfulness bygger på kognitiv terapi. Ved meditation - som kan være kort eller lang, og ved at arbejde med tankemønstre opnår vi en forandret holdning til os selv og andre præget af tålmodighed, venlighed, åbenhed og nænsomhed. Ved billeder, illustrationer og meditationer arbejder vi os frem til en dybere indsigt i nuets og livets evighedsværdi

     

Pilgrimsrejsen til Santiago de Compostela: Pilgrimsvandringen både som en ydre og indre vandring - at vandre i naturens puls. Vi ser også på traditioner og legender samt på pilgrimsrejsens betydning for os i dag. At rejse ud kan være tillidsfuldt at lægge sin vej i Guds hånd.

Sicilien - En lang historie, et mødested for flere kulturer (Fotos
(Spørg efter billedforedrag fra andre steder i Italien!)

      

Israel: Bibelens lande. En rejse tid og rum til steder og begivenheder, som danner rammen for Bibelens fortællinger.

Egyptisk religion og koptisk kristendom: Hovedtræk i religionen i Egypten igennem nogle årtusinder, inkl. træk som peger frem mod kristendommen, herunder Isis’ betydning. Et rids af Koptisk kristendom, herunder Aleksandrias betydning i Oldkirken. Vi kommer også kort ind på den koptiske kirkes vilkår i dag. Der vises billeder fra religiøse monumenter.

       

Japan - Religioner i Japan og dialog: En rejse til Japan i oktober/november 2011 danner baggrund for foredrag med billeder, hvor vi kommer ind på Japans oprindelige religion, shinto, på buddhismen i Japan med en meditation, som har en del tilfælles med kristen meditation samt på dialogen mellem buddhister i Japan og kristne.

Jesus og Buddha: Ligheder og forskelle i liv og budskab

Indtryk fra Kina: Riget i midten, det gamle og det nye.

     

Mexico - Religion i Mexico før og nu: En rejse til Mexico i november 2012 danner baggrund for foredrag med billeder, hvor vi kommer ind på Mexicos oprindelige religion og højtudviklede kultur, og mexicansk måde at fastholde det gamle i det nye.

Mysteriet bag de Sorte Madonnaer: Hvor finder vi de sorte madonnaer? Vi undersøger nogle af de kirker og klostre, som gemmer dem og prøver at afdække nogle af mysterierne.

Perus Mysterier: Vi dykker ned i Perus gådefulde kultur, ser billeder og løfter sløret lidt for nogle af hemmelighederne om Machu Picchu, Nazcalinjerne, præinka- og inkareligionen og naturligvis kristendommens betydning. 

     

Kunst og Kristendom i Armenien og Georgien:
Armenien er der en ganske særlig retning inden for den ortodokse kirke, men også den georgiske kirke byder på særlige oplevelser. Begge har en lang og begivenhedsrig historie, og de har fået en renæssance efter kommunismens fald. Vi ser billeder af flere klostre, som ligger i smukke bjerge. 
Flere billeder:
Fotos  

     

Desuden kan andre kirke- og religionshistoriske emner tages op som foredrag om "Tarot og Kabbalaen" og ”Katharerne” ”
Der skal være projektor og helst computer, så jeg kan nøjes med at tage Usb-stik med.
Pris: Gratis, dog med dækning af eventuelle transportudgifter.

Fred og alt godt - Mange lyse hilsner Elisabeth Louise